Základné informácie k pomoci Ukrajine – Košický samosprávny kraj

Prehľad úloh a kompetencií Košického samosprávneho kraja v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine, ktoré zabezpečuje ako subjekt hospodárskej mobilizácie.

V newsletteri nájdete aj kontaktné údaje na koordinátorov Košického samosprávneho kraja, ktorí sú Vám k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok.

Zverejnené 24. marca 2022.
Bez úpravy .