Základná škola Trstené pri Hornáde ocenená medzinárodným certifikátom „Zelená škola“a vlajku siete Eco-Schools

Zverejnené 19. júla 2021.
Bez úpravy .