Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská 251, Skároš

Zverejnené 19. novembra 2021.
Upravené 21. novembra 2021.