Východoslovenská distribučná, a.s. informuje o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v obci Trstené pri Hornáde dňa 29.07.2021

Zverejnené 21. júla 2021.
Bez úpravy .