Preskočiť na obsah

Voľby poštou zo zahraničia do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zverejnené 31.7.2023.

Voľby poštou zo zahraničia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 30. septembra 2023.

V týchto voľbách bude možné voliť poštou.

Takýmto spôsobom môže voliť občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov a

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Ako požiadať o voľbu zo zahraničia?

 • Voliť poštou je možné, ak občan najneskôr 9. augusta 2023 požiada Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.
 • Volič môže požiadať o voľbu poštou vyplnením jednoduchého elektronického formulára alebo v listinnej podobe.
 • Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe sa zasiela na adresu:

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
  odbor volieb, referenda a politických strán,
  Drieňová 22,
  826 86  Bratislava 29,
  SLOVAK REPUBLIC.

Ako voliť zo zahraničia?

 • Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou, najneskôr 21.  augusta na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie.
 • Pri elektronickom podaní Ministerstvo vnútra voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu Ministerstva vnútra, kde budú zverejnené po zaregistrovaní kandidátnych listín.
 • Pri listinnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky.
 • Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (najneskôr 29. septembra do 12.00 h).

Viac sa dozviete na: https://www.mzv.sk/sluzby/volby-postou-zo-zahranicia