Preskočiť na obsah

VOĽBY NRSR 2023 – HLASOVANIE DO PRENOSNEJ VOLEBNEJ URNY

Zverejnené 29.9.2023.

Vážení občania, 

občania, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) môže voliť požiadať osobne alebo prostredníctvom inej osoby

  1. do piatka 29. septembra 2023, t. j. dnes do 13.00 hod. osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na čísle 055/6980167
  2. v deň konania volieb t .j. v sobotu 30. septembra 2023 priamo vo volebnej miestnosti zapisovateľke alebo na mobilne telefónne číslo:  0905 717 613