UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja 2022

Zverejnené 4. novembra 2022.
Bez úpravy .