Preskočiť na obsah

UPOZORNENIE VSD a. s.

Zverejnené 10.5.2022.

 U P O Z O R N E N I E 

Východoslovenská distribučná a.s. v dňoch 11.05.2022 – 12.05.2022v čase od 08:00 – 20:00 vykoná odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v uvedenom termíne a čase sprístupnili Vaše domácnosti (aj neobývané) a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu elektrickej energie.

Vzhľadom na pandémicku situáciu by som poprosil ctených občanov ktorý majú elektromery na fasádach a vo vnútri v domácnostiach aby si odpísali stav elektromera a nalepili na schránku alebo na bránu aby nedošlo ku kontaktu povereného pracovníka so zakazníkom  

Poznámka:

Žiadne iné osoby, okrem poverených spoločnosťou VSD nie sú oprávnené vykonávať odpočty elektrickej energie. Odpočtár bude riadne označený modrou reflexnou vestou s nápisom VSD  a platným preukazom 

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme