Preskočiť na obsah

Úľava na dani zo stavieb na bývanie a byty pre držiteľov preukazu ZŤP

Zverejnené 21.2.2022.

Na základe schváleného VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci Trstené pri Hornáde sa určila 30% úľava na dani zo stavieb na bývanie a byty pre držiteľov preukazu ZŤP.

Pre uplatnenie zľavy a viac informácií kontaktujte zamestnankyňu obce p. Hančárovú osobne, emailom na daneapoplatky@trsteneprihornade.sk prípadne telefonicky na 055/7296856.