Ukrajinský národný zbor „Karpaty“ dňa 27.03.2022 Farský kostol sv. Anny Trstené pri Hornáde

Zverejnené 26. marca 2022.
Bez úpravy .