Termín očkovania nahlásených osôb v obci Trstené pri Hornáde dňa 08.12.2021

Vážení občania,
Košický samosprávny kraj Vám oznamuje, že očkovanie nahlásených osôb sa v našej obci uskutoční túto stredu 8. decembra 2021 od 8:55 hod. v spoločenskej miestnosti Obecného úradu.
Prosíme o dodržiavanie R-O-R

Zverejnené 6. decembra 2021.
Bez úpravy .