Stavebný úrad je zatvorený

Obec Čaňa, zastúpená starostom obce Michalom Rečkom oznamuje občanom, že Spoločný obecný úrad – stavebný úrad (obce Kokšov – Bakša, Nižná Hutka, Trstené pri Hornáde, Valaliky) je zatvorený z dôvodu PN zamestnanca.

Zverejnené 12. januára 2023.
Bez úpravy .