Stavebný úrad elokované pracovisko Valaliky presťahované na Spoločný obecný úrad Čaňa

12.1.2022 zverejnil/a trstene_obec.

Oznam

Obecný úrad Trstené pri Hornáde oznamuje svojim obyvateľom, že pracovníčka Stavebného úradu Ing. Monika Čuláková je presťahovaná  do priestorov Spoločného obecného úradu Čaňa, Osloboditeľov č. 22.

Prosíme obyvateľov, aby všetky dokumenty a listiny potrebné na stavebný prad nosili do podateľne Obecného úradu Trstené pri Hornáde.

Bližšie informácie získate na https://www.obeccana.eu/samosprava/obecny-urad-1/spolocny-obecny-urad/