Preskočiť na obsah

Stanovisko SC KSK k prepadnutej ceste III/3342 v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 10.12.2021.

Oficiálne stanovisko Správy ciest Košického samosprávneho kraja k prepadnutej ceste III/3342 v obci Trstené pri Hornáde
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, ako správca tejto komunikácie nežiaduci stav cesty III/3342 v obci Trstené pri Hornáde už dlhšie eviduje. Na danom mieste je prasknutý rúrový priepust P33217 a zosypaná konštrukcia vozovky do priepustu. KSK pripravuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu predmetného priepustu, ktorá bude realizovaná v prvom polroku roku 2022. Predmetný úsek cesty intenzívne monitoruje a pre zabezpečenie plynulej premávky a bezpečnosti na ceste III/3342 bude vytvorené provizórne opatrenie pracovníkmi SC KSK, aby v danom úseku nebolo žiadne obmedzenie.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja