Preskočiť na obsah

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Zverejnené 31.8.2021.

Riaditeľstvo ZŠ v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že nástup žiakov do školy je  vo štvrtok 2. septembra 2021.

Pre žiakov 1. ročníka8.40 hodine.

Pre žiakov 2. až. 4. ročníka8.50 hodine.

Pre žiakov 5. až 9. ročníka9.00 hodine.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v kmeňových triedach o 9.10 hodine.

Ukončenie 1. dňa v škole je pre žiakov plánované na 10.00 – 10.30 hod.

Vstup je možný len po predložení písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka a rodiča žiaka, ktoré si môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo z edupage a s dodržaním ROR – rúško-odstup-ruky.

Žiaka prvého ročníka môže v budove školy 1. deň sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.

V dňoch 2. a 3. septembra 2021 nebude z prevádzkových dôvodov zabezpečené stravovanie žiakov v školskej jedálni, strava sa bude podávať od 6. septembra 2021.

Zároveň oznamujeme, že z organizačných dôvodov bude školský klub detí fungovať od 6. septembra 2021.