Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021 – Tlačová správa

Zverejnené 30. septembra 2020.
Bez úpravy .