ROZHODNUTIE ministra životného prostredia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu „Rekonštrukcia kúrenia novej budovy Základnej školy Trstené pri Hornáde“

Zverejnené 8. decembra 2021.
Bez úpravy .