Preskočiť na obsah

Rozbory vody v obecnom vodovode Trstené pri Hornáde na hodnotu arzén za predchádzajúce roky

Zverejnené 14.10.2022.

Rozbory vody v obecnom vodovode na hodnotu arzén za predchádzajúce roky

Vážení obyvatelia obce v prílohách si môžete pozrieť rozbory vody na hodnotu arzén za predchádzajúce roky v obecnom vodovode obce Trstené pri Hornáde. Arzén v našej vode stále bol, je a aj bude lebo je to spôsobené podložím, v ktorom sa nachádzame. Vyskytuje sa tu celé roky a jeho hodnota v daných rokoch je niekedy vyššia a niekedy nižšia. Maximálna povolená hodnota arzénu vo vode je 10. Pre bližšiu informovanosť si môžete v prílohách pozrieť rozbory za predchádzajúce roky a tiež najnovšie rozbory vody na hodnotu arzén.

Rok 2022 – 7

Rok 2017 – 8,9

Rok 2014 – 7,1

Rok 2013 – 12

Rok 2010 (apríl) – 9,3

Rok 2010 (marec) – 11

Rok 2008 – 10