Prosba o pomoc pre ľudí utekajúcich z vojnových zón ubytovaných na starej fare v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 9. marca 2022.
Bez úpravy .