Preskočiť na obsah

Prepravná služba SČK – vyhodnotenie za rok 2021

Zverejnené 14.1.2022.

Prepravná služba Slovenský červený kríž v obci Trstené pri Hornáde

Na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi Slovenským Červeným krížom (SČK) Košice – okolie a obcou Trstené pri Hornáde zo dňa 31. 1. 2020 poskytuje SČK sociálnu terénnu službu – prepravnú službu – obyvateľom obce Trstené pri Hornáde.

Služba je určená na prevoz ťažko zdravotne postihnutých občanov, seniorov, pre rodičov s chorými deťmi a pre ostatných občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.  Cieľom služby je zabezpečenie pomoci a skvalitnenie života uvedených skupín obyvateľstva. Keďže je to sociálna služba – a nie dopravná zdravotná služba – prevoz záujemcov je vykonávaný v zmysle zákona o poskytovaní sociálnych služieb nielen do zdravotníckych zariadení, ale aj do úradov, do sociálnych zariadení,  do kúpeľov, k notárovi, na súdy, k vlaku…a všade tam, kam sa odkázaný človek potrebuje dopraviť a nemá inú možnosť. Keďže terénna sociálna služba nie je financovaná zo zdrojov zdravotných poisťovní ani z iných štátnych príspevkov, jej financovanie je založené len na príspevkoch zmluvných obcí a na poplatkoch od prepravovaných osôb. 

Služba je poskytovaná osobnými motorovými vozidlami Fiat Doblo v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod. na základe telefonických objednávok záujemcov o prepravu. Službu je možné objednať v dostatočnom predstihu, najneskôr deň pred plánovanou jazdou na telefónnom čísle 0903 601 114.

 V roku 2021 bola táto služba  využitá z obce Trstené pri Hornáde v 202 prípadoch,  a to aj napriek zložitej epidemiologickej situácii, kedy v porovnaní s inými obdobiami je výrazne obmedzený pohyb osôb ako aj návštevy zdravotníckych zariadení. Uvedenú službu poskytujeme napriek tomu bez prerušenia  – za prísnych bezpečnostných a epidemiologických nariadení – už od roku 2017 a máme zmluvný vzťah na dobu neurčitú s ďalšími 16 obcami v okolí Košíc.

Mesačný prehľad prepráv z obce Trstené pri Hornáde za rok 2021:

Január – 12

Február -14

Marec -12

Apríl – 16

Máj – 20

Jún – 17

Júl – 12

August – 25

September – 30

Október – 23

November – 12

December – 9

——————–

Spolu: 202