Preskočiť na obsah

Prehľad o zaočkovanosti podľa miest a obcí (z celkového počtu obyvateľov)

Zverejnené 22.11.2021.

Prehľad zaočkovanosti podľa miest/obcí, okresov a krajov
logo Unia miest Slovenska

Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí je spracovaný na základe údajov o zaočkovaných, ktoré má k dispozícii NCZI. Údaje sú spracované podľa adresy trvalého bydliska a PSČ, v prípadoch, kedy nebolo možné získať adresu trvalého bydliska, sú spracované podľa adresy uvedenej pri registrácii na očkovanie.

Zaočkovanosť je počítaná ako percentuálny podiel zaočkovaných z celkového počtu obyvateľov obce, nie podľa výpočtu pre súčasne platný COVID automat (teda počet zaočkovaných nad 50 rokov). Údaje o počtoch obyvateľov obcí sú zo Štatistického úradu aktuálne k aprílu 2021. 

Prehľad zaočkovanosti v našej obci: https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta

Prehľad zaočkovanosti podľa miest/obcí, okresov a krajov - Geoportál  Prešovského kraja