POZVÁNKA „Výbor pozemkového spoločenstva Urbariátu a Komposesorátu pozýva na zhromaždenie vlastníkov dňa 02.04.2023 o 15.00 hod.“

2.3.2023 zverejnil/a trstene_obec.