Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov Pozemkového spoločenstva Urbariátu a Komposesorátu v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 23. apríla 2022.
Bez úpravy .