Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov Pozemkového spoločenstva Urbariátu a Komposesorátu v obci Trstené pri Hornáde

23.4.2022 zverejnil/a trstene_obec.