Pozor na obchodovanie s ľuďmi!

Pokyny a kontakty  pri prípadnom zaznamenaní novodobej potencionálnej trestnej činnosti, ktorá nie je vylúčená v súčasných podmienkach exodu ľudí z územia Ukrajiny na Slovensko.

Zverejnené 3. marca 2022.
Bez úpravy .