Postup pri výpadku v distribúcii elektriny na odbernom mieste

https://www.vypadokelektriny.sk/#/public/map

Zverejnené 11. augusta 2021.
Bez úpravy .