Postup pri výpadku v distribúcii elektriny na odbernom mieste

11.8.2021 zverejnil/a trstene_obec.

https://www.vypadokelektriny.sk/#/public/map