Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde

Zverejnené 24. januára 2022.
Bez úpravy .