Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde

24.1.2022 zverejnil/a trstene_obec.