Oznámenie o úprave vody v ukazovateli „Arzén v obecnom vodovode Trstené pri Hornáde“

Zverejnené 5. októbra 2022.
Bez úpravy .