Preskočiť na obsah

Oznam Školskej jedálne v obci Trstené pri Hornáde „DOTÁCIA NA STRAVU“

Zverejnené 26.6.2023.

Dotácia na stravu na školský rok 2023/2024

S účinnosťou od 1. mája 2023 bude poskytovaná dotácia na stravu (obedy zadarmo) VŠETKÝM žiakom navštevujúcim základnú školu aj od 1.9.2023 do 31.12.2023, ktorých zákonní zástupcovia (ZZ) o dotáciu požiadajú do 29. 06. 2023.  

Spôsob podania žiadosti:

  • osobne pani vedúcej školskej jedálne (tlačivo si môžete vyzdvihnúť v školskej jedálni,
  • elektronicky cez Edupage (prihlásiť sa rodičovským kontom – Žiadosti – Návratka),   

V prípade záujmu o využitie dotácie potrebné prihlásiť žiaka na stravovanie a podať žiadosť o dotáciu (návratku).
Tlačivá:

Odovzdať do  29. 06. 2023 

Upozornenie:

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí prihlášku na stravovanie do 29.06.2023, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Musí byť jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa požiadal o poskytnutie dotácie na stravu. 

Bližšie informácie resp. podmienky poskytne vedúca školskej jedálne Mgr. Michaela Bramuková.