Preskočiť na obsah

OZNAM Školská jedáleň Trstené pri Hornáde – Dotácie na stravu

Zverejnené 11.12.2023.

Dotácie na stravu od 01.01.2024

Pokiaľ má niekto záujem o stravovanie od 01.01.2024 pre dieťa, ktoré
nevyužívalo doteraz dotáciu na stravu, je nutné PRIHLÁŠKU a NÁVRATKU
doručiť do školskej jedálne najneskôr do 18.12.2023 (pondelok), ktoré nájdete
na stránke školy, Edupage alebo stránke obce Trstené pri Hornáde.

Ak rodič žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na svoje dieťa už predložil v
rozpočtovom roku 2023 a táto žiadosť nebola zo strany rodiča odvolaná,
dotácia na stravu sa od 01.01.2024 poskytne na základe tejto žiadosti (takýto
rodič nepredkladá zriaďovateľovi novú žiadosť o poskytnutie dotácie od
01.01.2024).

Vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková