Preskočiť na obsah

Odpočet spotreby elektrickej energie v obci v dňoch 07.05.2021 – 08.05.2021

Zverejnené 6.5.2021.

Východoslovenská distribučná, a. s., v dňoch 07.05.2021 – 08.05.2021 v čase od 08:00 hod. – 20:00 hod. vykoná odpočet spotreby elektrickej energie vo Vašich domácnostiach.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v uvednom termíne a čase sprístupnili Vaše domácnosti (aj neobývané) a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu elektrickej energie.

V prípade iných problémov alebo pripomienok k výkonu odpočtov nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 0940 878 826, 0917 690 547 p. Findorák.

Vzhľadom na pandemickú situáciu by sme poprosili ctených očanov, ktorý majú elektromery na fasádach a vo vnútri v domácnostiach, aby si odpísali stav elektromera a nalepili na schárnku alebo na bránu, aby nedošlo ku kontaktu povereného pracovníka so zákazníkom.

Poznámka:

Žiadne iné osoby, okrem poverených spoločnosťou VSD nie sú oprávnené vykonávať odpočety elektrickej energie. Odpočtár bude riadne označený modrou reflexnou vestou s napísom VSD a platným preukazom.