Obecná zabíjačka Trstené pri Hornáde dňa 15.10.2022

Zverejnené 12. októbra 2022.
Bez úpravy .