Nový systém nahlasovania porúch na verejnom osvetlení v obci

Obecný úrad v Trstenom pri Hornáde oznamuje obyvateľom, že sa zavádza nový systém nahlasovania porúch na verejnom osvetlení, a to buď telefonicky alebo sms na telefónne číslo: 0911562048 p. Julián Ruščák

Zverejnené 21. februára 2022.
Bez úpravy .