Nové informačné tabule a lavička v rámci projektu Ekomúzeum Hornád Milič v obci Trstené pri Hornáde

1.10.2020 zverejnil/a trstene_obec.

V rámci projektu Ekomúzeum Hornád Milič, ktorý sa realizoval vďaka úspešnému projektu Klastra Slanské vrchy cez výzvu KSK sa v našej obci pred kultúrnym domom nainštalovali dve informačné tabule a lavička.

EPSON MFP image
EPSON MFP image

Odkaz: https://www.slanskevrchy.eu/ekomuzeum-hornad-milic/