Návšteva prezidentky SR v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 27. apríla 2022.
Bez úpravy .