Preskočiť na obsah

Merač rýchlosti v obci

Zverejnené 14.1.2021.

Obec Trstené pri Hornáde má nový merač rýchlosti s podporou Nadácie Allianz

Vďaka Nadácie Allianz obec Trstené pri Hornáde získala finančné prostriedky na kúpu merača rýchlosti. Prvoradým cieľom projektu nadácie je účelovo zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkom cestnej premávky. V novembri 2020 sme vybrali dodávateľa na nákup merača rýchlosti a následne ho namontovali na verejné osvetlenie pri vstupe do obce. V projekte s názvom „Spomaľ máš privysokú rýchlosť – merač rýchlosti“ poskytla Nadácia Allianz finančnú podporu vo výške 1 500 € a spoluúčasť obce bola 372 € spolu s nákladmi na montáž. Meranie rýchlosti vozidla a jej zobrazenia majú pre vodičov silný psychologický efekt. Po namontovaní merača rýchlosti v obci prišla pozitívna reakcia od obyvateľov, ktorí zhodnotili, že vodiči v danom úseku začali rešpektovať predpísanú rýchlosť v obci. Tým sa zvýšila bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky.