Menovanie novej zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Trstené pri Hornáde do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené 9. augusta 2022.
Bez úpravy .