Preskočiť na obsah

KOSIT – informácia ohľadom možných zmien v hamonograme služieb

Zverejnené 15.11.2021.

Vážená pani starostka / pán starosta, 

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie, ktorá v zvýšenej miere  zastihla i rady našich zamestnancov. 

Striktné dodržiavanie platných hygienických opatrení v boji proti šíreniu korona vírusu na Slovensku je našou  najvyššou prioritou. Všetci zamestnanci spoločností pôsobiacich v rámci skupiny KOSIT Group absolvujú  pravidelne testovanie na prítomnosť vírusu COVID-19. Aktuálne evidujeme vyšší počet pozitívne testovaných,  čo má spolu s nadväzujúcimi povinnými karanténami opatreniami za následok nižší počet práceschopných  zamestnancov. 

V tejto chvíli sme stále schopní prostredníctvom mimoriadnych pracovných zmien a nadčasov poskytovať  služby v plnom rozsahu. Každodenným sledovaním vývoja chorobnosti v niektorých regiónoch však pripúšťame  situáciu, kedy napriek všetkej snahe nebudeme schopní zabezpečiť služby odvozu odpadu v dohodnutom čase.  Rovnako sa môže stať, že zastupujúci pracovníci nemusia dokonale poznať rozmiestnenie domácností vo  Vašej obci a nenaplnia tak očakávaný rozsah zberu. 

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a robíme všetko pre to, aby dočasným výpadkom práceschopných  zamestnancov bola len v minimálnom rozsahu ovplyvnená štandardná kvalita poskytovaných služieb. 

Úctivo Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť. 

O akejkoľvek zmene času alebo dátumu plánovaného zberu odpadu vo Vašej obci budete v predstihu  telefonicky alebo emailom informovaní zo strany dispečingu spoločnosti KOSIT a.s. 

Za porozumenie ďakujeme.