Preskočiť na obsah

„Každé sčítanie obyvateľa obce Trstené pri Hornáde je dôležité“.

Zverejnené 22.3.2021.

V našej obci je aktuálne sčítaných 76,35 % obyvateľov. Doba sčítania obyvateľov sa kráti, online sčítanie končí už 31.03.2021. Už len pár dní ostáva na to, aby sa všetci obyvatelia mohli sčítať. Sčítajte sa  vyplnením elektronického formulára za seba i za svoje deti. Formulár na sčítanie nájdete na stránke: www.scitanie.sk. Buďme všímaví a pomôžme sa sčítať aj svojim blízkym.
Tieto otázky vás pri sčítaní čakajú:
 1. Aké je miesto Vášho súčasného pobytu?
 2. Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?
 3. S ktorými osobami bývate v byte v mieste Vášho súčasného bydliska?
 4. Aký je váš rodinný stav?
 5. Koľko živých detí sa Vám narodilo?
 6. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
 7. Aké je Vaše zamestnanie?
 8. Aká je adresa miesta výkonu Vášho zamestnania?
 9. V akej časovej periodicite dochádzate do zamestnania alebo do školy?
 10. Aký spôsob dopravy využívate pri dochádzaní do zamestnania alebo do školy?
 11. Aká je Vaša národnosť?
 12. Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?
 13. Aký je Váš materinský jazyk?
 14. Aké je Vaše náboženské vyznanie?
Je to príležitosť len raz za desať rokov!
Každé sčítanie obyvateľa znamená lepšiu budúcnosť pre obyvateľa a teda i pre obec, v ktorej žije. Dôvod, okrem zákonnej povinnosti, prečo sa sčítať je aj ten, že obec dostáva financie v rámci podielových daní práve na základe výsledkov sčítania obyvateľov. Bez presného sčítania príde obec o časť podielových daní, na ktoré má obec nárok. Podielové dane tvoria až 85% a viac z bežného príjmu obce.
V prípade akýchkoľvek otázok sa kontaktujte na Obecnom úrade Trstené pri Hornáde, radi vám pomôžeme.
Za zodpovedný prístup ďakujeme všetkým obyvateľom obce.