Informačné stretnutie k obnove katastrálneho operátu v obci Trstené pri Hornáde dňa 14. marca 2022

Katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie Vás pozýva na informačné stretnutie k obnove katastrálneho operátu v obci Trstené pri Hornáde dňa 14. marca 2022 (pondelok) o 17:00 do kultúrneho domu.

Zverejnené 7. marca 2022.
Bez úpravy .