Doplňujúce informácie podľa ust. § 29 ods. 10 zák. č. 24/2006 Z. z. v platnom znení ku zámeru navrhovanej činnosti – Strategický park Valaliky

14.10.2022 zverejnil/a trstene_obec.

Doplňujúce informácie podľa ust. § 29 ods. 10 zák. č. 24/2006 Z. z. v platnom znení ku zámeru navrhovanej činnosti – Strategický park Valaliky

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-valaliky