Preskočiť na obsah

Dôležitý oznam Školskej jedálne v Trstenom pri Hornáde – OBEDY ZADARMO

Zverejnené 30.3.2023.

S účinnosťou od 1. mája 2023 bude poskytovaná dotácia na stravu – obedy zadarmo VŠETKÝM žiakom navštevujúcich materskú a základnú školu, ktorých zákonní zástupcovia (ZZ) o dotáciu požiadajú do 04. 04. 2023.

Spôsob podania žiadosti:

1.osobne u pani vedúcej školskej jedálne, tlačivo si môžete vyzdvihnúť v školskej jedálni, resp. stiahnuť  TU):

2. elektronicky cez Edupage , prihlásiť sa rodičovským kontom – Žiadosti Návratka),

Súčasní stravníci vypĺňajú: Navratka-_rodic.docx 

V prípade, že sa žiak v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné prihlásiť žiaka na stravovanie.
Títo žiaci doručia obe tlačivá –  Navratka-_rodic.docx + PRIHLÁŠKA_NA_STRAVOVANIE.docx.

Odovzdať do 04. 04. 2023.

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí prihlášku na stravovanie do 04.04.2023, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. (Tá bude priznaná až od septembra).

Bližšie informácie resp. podmienky poskytne vedúca školskej jedálne p. Mgr. Michaela Bramuková.