Preskočiť na obsah

VZN č. 9-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trstené pri Hornáde