Výstavba chodníka v obci Trstené pri Hornáde MAS – chodník Školská ulica

Zverejnené 19. decembra 2021.
Bez úpravy .