Výstavba chodníka v obci Trstené pri Hornáde MAS – chodník Školská ulica