Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Trstené pri Hornáde dňa 03.06.2021 o 18.00 hod.

Vyvesené
31. máj 2021
Zvesené
04. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória