Preskočiť na obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Zuzana Deáková

Členovia komisie:  Zuzana Karajošová, Ladislav Gondoľ, Mgr. Katarína Rečová, Ing. Martina Olexová

Náplň:

Zápisnice zo zasadnutí komisie: