Preskočiť na obsah

Dočasná komisia na riešenia zámeny pozemkov obce

Predseda komisie: Ing. Martina Olexová

Členovia komisie: Štefan Bartko, Ing. Zuzana Deáková, Zuzana Karajošová,

Martin Seman ,Ing. Zuzana Deáková, Peter Oravec,

Mgr. Katarína Rečová, Julián Ruščák

Zápisnice zo zasadnutí komisie:

Uznesenia komisie zo zasadnutí: