Preskočiť na obsah

Bytová komisia

Predseda komisie: Ladislav Gondoľ

Členovia komisie:  Štefan Bartko, Ing. Zuzana Deáková, Zuzana Karajošová,

Martin Seman, Ing. Martina Olexová, Peter Oravec,

Mgr. Katarína Rečová, Julián Ruščák

Náplň:

  1. Posudzuje žiadosti o pridelení bytu z majetku obce Trstené pri Hornáde, ale nebude ich prideľovať, budú sa losovať.
  2. Predkladá starostovi obce návrhy na uzatvorenie nájomnej  zmluvy.
  3. Navrhuje domovníka bytového domu.
  4. Prejednáva podnety a žiadosti nájomníkov bytového domu.
  5. Kontroluje dodržiavanie schváleného domového poriadku.
  6. Prejednáva a navrhuje Obecnému zastupiteľstvu opatrenia na ochranu obecného majetku.

Zápisnice komisie zo zasadnutí:

Uznesenia zo zasadnutí komisie: