Pozemkové spoločenstvo urbariátu a komposesorátu

Stanovy strana 1-6

Stanovy 7-11

Stanovy 11-13

Pozvánka 15. 03. 2020

ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV 15. marca 2020 ZRUŠENÉ !!