Predstavujeme

V Trstenom pri Hornáde je mnoho organizácií a aktívnych občanov združených v rôznych spolkoch a združeniach. Tu vám prezentujeme ich aktivitu.

Kultúra a umenie

Hornád

Dychový súbor

Viac o súbore

Radosť

Ochotnícke divadlo

Viac o divadle

Rjabinuška

Mandolínový súbor

Viac o súbore

Jarabinka

Ženská spevácka skupina

Viac o skupine

Hrabov

Mužská spevácka skupina

Viac o skupine

ŠČAMBA

Hudobno-spevácka skupina

Viac o skupine

Viera

Farnosť sv. Anny

Rímsko katolícka farnosť sv. Anny

Viac o farnosti

Kresťanská cirkev

Reformovaná kresťanská cirkev

Viac o cirkvi

Rodičia

Materská škola

OZ rodičov pri MŠ

Viac o združení

Základná škola

OZ rodičov pri ZŠ

Viac o združení

Šport a voľný čas

Domaška

Poľovnícke združenie

Viac o združení

Hokej

Hokejový klub

Viac o klube

Príroda

OZ Priatelia trstenskej prírody

Viac o združení

Pomoc v núdzi

Červený kríž

Miestny spolok pri SČK

Viac o spolku

Telesne postihnutí

ZO slovenského zväzu telesne postihnutých

Viac o zväze

Zdravotne postihnutí

ZO slovenského zväzu telesne postihnutých

Viac o zväze

Zverejnené 1. júla 2020.
Upravené 23. júla 2020.