Preskočiť na obsah

Rozvoj cezhraničného turizmu na rieke Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE). Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád (výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná drobná infraštruktúra – oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.

Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 15 členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany, ktoré povedie River & Mountain, občianske združenie ako vedúci partner.

Obec Trstené pri Hornáde vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a outdorovou posilňovňou. Zároveň obec zrealizuje podujatie s názvom Hornád fest, ktorého cieľom bude prezentácia regiónu Hornád realizácia environmentálnych aktivít.

Celkový rozpočet obce je 72 985,22 EUR

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Trstené pri Hornáde činí 62 037,43 EUR.

Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Názov projektu: RivEr JOurney experIenCE

Kód projektu: SKHU/1902/1.1/114/LB

Doba realizácie: 01/03/2021 – 28/02/2023

Partneri projektu:

                River & Mountain, občianske združenie (vedúci partner)

                Ľuboš Grajcár – John the B tour

                Obec Veľká Lodina

                Obec Kysak

                Obec Družstevná pri Hornáde

                Obec Kostoľany nad Hornádom

                Obec Ždaňa

                Obec Trstené pri Hornáde

Obec Milhosť

Obec Hidasnémeti (HU)

Obec Hernádszentandrás (HU)

Obec Hernádkércs (HU)

Kmetty Benjámin (HU)

VÉDÉPSZOLG KFT (HU)

Nadácia Creative Team Alapítvány (HU)

Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 552 787,43 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 319 869,27 EUR.

www.skhu.eu